Inquiry CartĐiều tra giỏ hàng
Inquiry Giỏ hàngĐiều tra giỏ hàng
Trang chủ - ĐẮC /AOC - ĐẮC AOC 200G - DAC đột phá 200G QSFP28-DD

Tất cả sản phẩm

Tất cả sản phẩm

Thông tin liên lạcThông tin liên lạc

+ 86 755 26473461

Thông tin liên lạc
DAC đột phá 200G QSFP28-DD

DAC đột phá 200G QSFP28-DD

Mô tả sản phẩm

Cáp DAC đột phá 200G QSFP28-DD bao gồm cáp đồng đột phá 200G QSFP-DD đến 2x100G QSFP28 và Cáp đột phá đồng gắn trực tiếp thụ động 200G QSFP-DD đến 8x 25G SFP28. Nó chia cổng QSFP28-DD của tín hiệu 200G (8x 25G-NRZ) thành hai cổng QSFP28 của tín hiệu 100G (4x 25G-NRZ) hoặc tám cổng SFP28 của tín hiệu 25G (25G-NRZ). Cáp bộ chia DAC đột phá 200G QSFP-DD là giải pháp thay thế tốc độ cao, tiết kiệm chi phí cho cáp quang trong các ứng dụng Ethernet 200Gb/s. DAC thụ động chỉ sử dụng dây đồng và không có thiết bị điện tử, mức tiêu thụ điện năng bằng không, độ trễ và tổn thất chèn tối thiểu. Các giải pháp cáp đồng thụ động cao cấp của AscentOptics cung cấp kết nối tiết kiệm năng lượng cho các kết nối khoảng cách ngắn. Nó cho phép băng thông cổng, mật độ và khả năng cấu hình cao hơn với chi phí thấp và giảm yêu cầu năng lượng của các trung tâm dữ liệu. Nó tuân thủ thông số kỹ thuật QSFP28 MSA và hỗ trợ giao diện quản lý I8636C tuân thủ SFF-2.

Phần số Mô tả Thông số kỹ thuật Bảng dữliệu Thêm vào Trích dẫn
Data Rate Chiều dài AWG Thụ động tích cực
200G QSFP28-DD đến 2x 100G QSFP28
Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 2x 100G QSFP28, 0.5 mét, Thụ động Q2Q28-200G-CP0.5M Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 2x 100G QSFP28, 0.5 mét, Thụ động 200G/giây 0.5m 30 Thụ động Tải về
Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 2x 100G QSFP28, 1 mét, Thụ động Q2Q28-200G-CP1M Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 2x 100G QSFP28, 1 mét, Thụ động 200G/giây 1m 30 Thụ động Tải về
Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 2x 100G QSFP28, 1.5 mét, Thụ động Q2Q28-200G-CP1.5M Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 2x 100G QSFP28, 1.5 mét, Thụ động 200G/giây 1.5m 30 Thụ động Tải về
Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 2x 100G QSFP28, 2 mét, Thụ động Q2Q28-200G-CP2M Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 2x 100G QSFP28, 2 mét, Thụ động 200G/giây 2m 26 Thụ động Tải về
Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 2x 100G QSFP28, 2.5 mét, Thụ động Q2Q28-200G-CP2.5M Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 2x 100G QSFP28, 2.5 mét, Thụ động 200G/giây 2.5m 26 Thụ động Tải về
Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 2x 100G QSFP28, 3 mét, Thụ động Q2Q28-200G-CP3M Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 2x 100G QSFP28, 3 mét, Thụ động 200G/giây 3m 26 Thụ động Tải về
Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 2x 100G QSFP28, 5 mét, Thụ động Q2Q28-200G-CP5M Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 2x 100G QSFP28, 5 mét, Thụ động 200G/giây 5m 26 Thụ động Tải về
200G QSFP28-DD đến 8x 25G SFP28
Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 8x 25G SFP28, 0.5 mét, Thụ động Q8S28-200G-CP0.5M Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 8x 25G SFP28, 0.5 mét, Thụ động 200G/giây 0.5m 30 Thụ động Tải về
Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 8x 25G SFP28, 1 mét, Thụ động Q8S28-200G-CP1M Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 8x 25G SFP28, 1 mét, Thụ động 200G/giây 1m 30 Thụ động Tải về
Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 8x 25G SFP28, 1.5 mét, Thụ động Q8S28-200G-CP1.5M Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 8x 25G SFP28, 1.5 mét, Thụ động 200G/giây 1.5m 30 Thụ động Tải về
Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 8x 25G SFP28, 2 mét, thụ động Q8S28-200G-CP2M Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 8x 25G SFP28, 2 mét, thụ động 200G/giây 2m 26 Thụ động Tải về
Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 8x 25G SFP28, 2.5 mét, thụ động Q8S28-200G-CP2.5M Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 8x 25G SFP28, 2.5 mét, thụ động 200G/giây 2.5m 26 Thụ động Tải về
Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 8x 25G SFP28, 3 mét, thụ động Q8S28-200G-CP3M Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 8x 25G SFP28, 3 mét, thụ động 200G/giây 3m 26 Thụ động Tải về
Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 8x 25G SFP28, 5 mét, thụ động Q8S28-200G-CP5M Cáp đột phá bằng đồng 200G QSFP28-DD đến 8x 25G SFP28, 5 mét, thụ động 200G/giây 5m 26 Thụ động Tải về